f
title
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
lopburi2 (Lamnarai) Highways District
วิสัยทัศน์ : ขับเคลื่อนองค์กร มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ในภารกิจ การบำรุงรักษาทางหลวงอย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 24/06/2563 กรมทางหลวง สรุปอุบัติเหตุบนทางหลวงเดือนพฤษภาคม 2563 อุบัติเหตุลดลง 14% พร้อมขอความร่วมมือปฏิบัติตามกฎจราจร
2 12/06/2563 การอำนวยความปลอดภัยด้านการจราจรและอำนวยความปลอดภัยทางถนนที่ผลิตจากยางพารา
3 12/06/2563 เป้าหมายในการดำเนินการอุปกรณ์ทางด้านการจราจรและอำนวยความปลอดภัยทางถนนที่ผลิตจากยางพารา
4 10/06/2563 กรมทางหลวงแจ้งปิดและเบี่ยงการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 352 ตอน คลองระพีพัฒน์ - ทางแยกต่างระดับวังน้อย ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป แนะประชาชนผู้ใช้ทางหลวงหลีกเลี่ยงในช่วงวันและดังกล่าว
5 10/06/2563 กรมทางหลวงเปิดทดลองใช้ฟรี มอเตอร์เวย์สาย 7 ช่วงพัทยา-มาบตาพุด ระยะทาง 32 กม. ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ถึง ปลายเดือน สิงหาคม 2563