วิสัยทัศน์ : ขับเคลื่อนองค์กร มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ในภารกิจ การบำรุงรักษาทางหลวงอย่างต่อเนื่อง
title
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
lopburi2 (Lamnarai) Highways District
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 21/10/2562 โครงการก่อสร้างขยายช่องจราจร 4 ช่องจราจร สาย กาฬสินธุ์ – บ.นาไคร้
2 21/10/2562 ข่าวประชาสัมพันธ์ 1586
3 18/06/2562 ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
4 13/02/2562 กรมทางหลวงรณรงค์ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางเปิดไฟหน้าขณะขับขี่ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง