f
title
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
lopburi2 (Lamnarai) Highways District
วิสัยทัศน์ : ขับเคลื่อนองค์กร มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ในภารกิจ การบำรุงรักษาทางหลวงอย่างต่อเนื่อง
พิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2564
ลงวันที่ 14/04/2564

วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.45 น.

แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) โดย นายวีระศักดิ์  ปนสุวรรณ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) นายกล้าณรงค์  ยิ้มพราย รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ฝ่ายปฏิบัติการ) นายธนศักดิ์ กามีวงศ์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ฝ่ายวิศวกรรม) น.ส.พรภนา นิ่มนวล รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป พร้อมด้วยหัวหน้าหมวดทางหลวง หัวหน้างานฝ่ายวิศวกรรม หัวหน้างานฝ่ายบริหารงานทั่วไป และข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการทั่วไทยเทศกาลสงกรานต์ปี 2564 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้ทางหลวงในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2564 (9 เม.ย.2564-16 เม.ย.2564) โดยได้รับเกียรติจาก นายพรพรต สุริยนต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริการทั่วไทย ในทางหลวงหมายเลข 21 (สระบุรี-หล่มสัก)(สี่แยกม่วงค่อม) ตอน แยกมะนาวหวาน-ม่วงค่อม ที่ กม.51+465 ด้านขวาทาง


'