วิสัยทัศน์ : ขับเคลื่อนองค์กร มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ในภารกิจ การบำรุงรักษาทางหลวงอย่างต่อเนื่อง
title
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
lopburi2 (Lamnarai) Highways District
ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ลงวันที่ 18/06/2562

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมทางหลวงเข้าร่วมเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2562 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร


'