วิสัยทัศน์ : ขับเคลื่อนองค์กร มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ในภารกิจ การบำรุงรักษาทางหลวงอย่างต่อเนื่อง
title
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
lopburi2 (Lamnarai) Highways District
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เน้นย้ำให้กรมทางหลวงเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
ลงวันที่ 25/12/2562

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เน้นย้ำให้กรมทางหลวงเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ในเส้นทางที่มีความเสียงจะเกิดอันตรายจากอุบัติเหตุได้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 แนะนำประชาชนให้แวะพักที่จุดบริการทางหลวงให้พร้อมทั้งรถ ทั้งคน ก่อนเดินทางต่อ โดยทั้งนี้เป็นหนึ่งในมาตรการของกรมทางหลวง ในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 (27 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563) ภายใต้สโลแกนของกระทรวงคมนาคม "ใส่ใจกำลังสาม เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยตลอดปีใหม่" ซึ่งกรมทางหลวงมีมาตรการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุโดยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุเพื่อวางแผนป้องกันลดอุบัติเหตุแก้ไขจุดเสี่ยงอันตรายบนทางหลวง / การปิดจุดกลับรถ / ทางร่วมทางแยกบูรณาการร่วมบริหารการจราจรบริเวณจุดตัดรถไฟ ให้ประชาชนได้รับสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง


'