วิสัยทัศน์ : ขับเคลื่อนองค์กร มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ในภารกิจ การบำรุงรักษาทางหลวงอย่างต่อเนื่อง
title
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
lopburi2 (Lamnarai) Highways District
ประวัติแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
ลงวันที่ 05/02/2562

แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) เดิมเป็น "ตอนลำนารายณ์" สังกัดแขวงการทางลพบุรี กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ต่อมาได้รับมอบสายทางเพิ่มขึ้นจึงได้จัดตั้งเป็นแขวงการทาง "แขวงการทางลำนารายณ์" เมื่อปี 2511 มี นายเทียม  สิงห์จู เป็นนายช่างแขวงการทางคนแรกเมื่อปีวันที่ 9 ธันวาคม 2511 และเมื่อปี พ.ศ.2551 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2" 

แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ตั้งอยู่ในทางหลวงหมายเลข 2129 ตอน ทางเข้าลำนารายณ์ ระหว่าง กม.1+305-กม.1+459.70 มีเนื่้อที่ 14 ไร่ 2 งาน 79.60 ตารางวา อยู่ในพื้นที่ ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

ระยะทางในความรับผิดชอบในปัจจุบัน  715.507 กม. (ระยะทางต่อ 2 จราจร)

โดยแบ่งแยกผิวทาง -ผิวลาดยาง  710.702 และผิวคอนกรีต  4.802 กม.

มีสายทางในความรับผิดชอบ 22 สายทาง 30 ตอนควบคุม

- ทางหลวงแผ่นดินสายประธาน               1 สายทาง

- ทางหลวงแผ่นดินสายรองประธาน           1 สายทาง

- ทางหลวงแผ่นดินสายจังหวัด              20 สายทาง

 

หมวดทางหลวงในสังกัดได้แก่

1. หมวดทางหลวงท่าหลวง

2. หมวดทางหลวงลำนารายณ์

3. หมวดทางหลวงลำพญาไม้

4. หมวดทางหลวงบัวชุม

5. หมวดทางหลวงโคกเจริญ

6. หมวดทางหลวงหนองย่างเสือ

 


'