Close
title
f
 
ข่าวสารทางหลวง
title
เปิดแบบสะพานมิตรภาพไทย-ลาว6 "อุบล-สาละวัน"

เปิดแบบสะพานมิตรภาพไทย-ลาว6”อุบล-สาละวัน”*อ่อนน้อมถ่อมตน-ดอกบัว-ช้างยินดี*ทล.เตรียมเสนอครม.อนุมัติโครงการ รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่า ทล.มีแผนก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาวเพิ่มอีก 2 แห่ง 1.สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ) วงเงินก่อสร้าง 3,930 ล้านบาท ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 62 โดยทล.อยู่ระหว่างรอฝั่งลาวลงนามสัญญากู้เงินกับสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) หรือ สพพ. คาดว่าอีกภายใน 1-2 เดือนจะลงนามสัญญาได้ ในส่วนของทล. ได้เตรียมงบประมาณปี 63 เพื่อเปิดประมูลหาผู้รับเหมาทันทีหากฝ่ายลาวลงนามสัญญากู้เงินแล้วเสร็จ คาดว่าจะได้เอกชนที่ชนะโครงการเพื่อเริ่มก่อสร้างในปี 63 เปิดบริการปี 66 และ 2.โครงการสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 6 (อุบลราชธานี-สาละวัน)จะเพิ่มสะพานมิตรภาพไทย-ลาวรวมเป็น 6 แห่งจากที่เปิดบริการแล้ว 4 แห่ง รายงานข่าวแจ้งอีกว่า สำหรับความคืบหน้าโครงการสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 6(อุบลราชธานี-สาละวัน) ทล. ได้สำรวจและออกแบบแล้วเสร็จ เตรียมหารือรูปแบบการก่อสร้างกับ สปป.ลาว หากได้ข้อสรุปที่ชัดเจนจะเสนอผู้บริหารเพื่อนำเสนอครม. ขออนุมัติโครงการในปี63 คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี64 สะพานแห่งนี้มีความยาวรวม 1,607 เมตร เฉพาะตัวสะพานยาว 1,020 เมตร งานทางลาดลงจากตัวสะพานความยาวฝั่งไทย 517 เมตร ฝั่งลาว 70 เมตร เชื่อมโยงทางหลวงหมายเลข 2112 (ไทย) กับทางหลวงหมายเลข 13 (สปป.ลาว) อ.นาตาล (ไทย)-เมืองละครเพ็ง (สปป.ลาว) มีถนนฝั่งไทย 4.325 กม. ถนนฝั่งลาว 17.509 กม. อาคารด่าน (BCF) ในไทยและ สปป.ลาว รวมทั้งจุดเปลี่ยนทิศทางการจราจรอยู่ในฝั่งไทย วงเงินดำเนินการ 4,270 ล้านบาท สำหรับรูปแบบการก่อสร้างได้ออกแบบด้วยความพิเศษถึง 10 องค์ประกอบได้แก่ 1.วงเวียนฝั่งประเทศไทย เป็นวงเวียนขนาดใหญ่ มีประติมากรรมดอกบัวเพื่อดึงดูดสายตาผู้ใช้รถใช้ถนน มี 2 แห่ง คือ วงเวียนตัดทางหลวงหมายเลข 2112 และวงเวียนหน้าด่านอุบลราชธานี 2.ด่านอุบลราชธานี เป็นอาคารที่มีการผสมผสานระหว่างพื้นที่ใช้สอยของผู้ข้ามแดนและสินค้าข้ามแดน ใช้สัญลักษณ์ดอกบัวซึ่งเป็นดอกไม้ประจำ จ.อุบลราชธานี เป็นรูปแบบของด่านพรมแดน 3.จุดสลับทิศทางจราจร เป็นถนนขนาด 1 ช่องจราจร ผิวทางลาดยางกว้าง 1 เมตร หากเกิดกรณีฉุกเฉินสามารถนำรถเข้าจอดริมเขตทางและรถคันอื่นสามารถผ่านได้ 4.เชิงลาดสะพานฝั่งประเทศไทย ออกแบบโดยใช้ประติมากรรมรูปช้างซึ่งเป็นสัตว์ประจำชาติไทยในลักษณะยินดีต้อนรับแด่แขกผู้มาเยือนจากต่างแดน 5.เสาไฟฟ้าใช้รูปแบบที่สื่อถึงต้นไม้ แสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนและแผ่ใบไม้เพื่อให้ร่มเงาแสดงถึงมิตรที่ให้ซึ่งกันและกัน โดยรวมแล้วหมายถึงความยินดีต้อนรับเข้าสู่ประเทศ 6.สะพานข้างแม่น้ำโขง เป็นสะพานแบบโค้ง (Arch) ขนาด 2 ช่องทางจราจร ขนาดช่องจราจรละ 3.50 เมตร ไหล่ทางข้างละ 2.00 เมตร แบ่งทิศทางจราจรด้วยแถบกลางกว้าง 1.20 เมตร พร้อมทางเท้าขนาด 1.25 เมตรทั้งสองฝั่งเส้นโค้งของสะพาน เปรียบเสมือนเส้นภูเขาและเกลียวคลื่นที่อ่อนโยนเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและ สปป.ลาว เข้าด้วยกัน ส่วนตัวสะพานสีขาวเปรียบเสมือนความบริสุทธิ์ของมิตรภาพที่มีต่อกันมาอย่างยาวนาน 7.ลานพักผ่อนริมแม่น้ำโขง เป็นพื้นที่กิจกรรมอเนกประสงค์ทั้งสองฝั่งแม่น้ำ เพื่อสาธารณะประโยชน์และชมทัศนียภาพโดยรอบของตัวสะพาน 8.เชิงสะพานฝั่ง สปป.ลาว ประติมากรรมบริเวณเชิงลาดสะพานฝั่ง สปป.ลาว เป็นซุ้มประตูรูปแคนคู่ เครื่องดนตรีประจำชาติ สปป.ลาว 9.ด่านสาละวันเป็นอาคารผสมผสานกันระหว่างพื้นที่ใช้สอยของผู้ข้ามแดนและสินค้าข้ามแดน โดยใช้รูปปั้นช้าง 3 เชือก เป็นรูปแบบของด่านพรมแดน และ 10.วงเวียนฝั่ง สปป.ลาว ออกแบบมีประติมากรรมรูปปั้นช้าง เพื่อดึงดูดสายตาให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนให้ทราบว่ามีทางแยก จัดให้มี 3 แห่ง คือวงเวียนก่อนเข้าสู่ด่านสาละวันจากสะพานข้างแม่น้ำโขง วงเวียนหน้าด่านสาละวันในทิศทางจากบ้านปากตะพาน แขวงละครเพ็ง สปป.ลาว และวงเวียนบริเวณทางแยกจุดตัดทางเส้นทางโครงการกับทางหลวงหมายเลข 11 ทั้งหมดนี้ล้วนสื่อความหมายตอกย้ำสัมพันธภาพที่มีมาอย่างยาวนานของ2ประเทศเพื่อนบ้าน #ทีมข่าวนวัตกรรมขนส่ง#กรมทางหลวง#สะพานมิตรภาพไทยลาว6อุบลสาละวัน  
title
เดินหน้าต่อ มอเตอร์เวย์ M81

มอเตอร์เวย์ สายบางใหญ่-กาญจนบุรี เดินหน้าต่อ พร้อมเปิดให้บริการปี 2566วันนี้ ครม. อนุมัติ กรอบวงเงินค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพิ่มแล้ว นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยถึงความคืบหน้า โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี หลังจากที่ ครม. อนุมัติกรอบวงเงินเพิ่ม 12,032 ล้านบาท จากวงเงินที่ต้องใช้ในการเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 17,452 ล้านบาท เพื่อใช้ในการก่อสร้างเส้นทางดังกล่าว ว่า ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี เป็นเส้นทางเชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมสู่ภาคตะวันตก โดยมีจุดเริ่มต้นต่อเนื่องจากทางหลวงหมายเลข 9 สายกาญจนาภิเษก ถนนวงแหวนรอบนอกด้านตะวันตก ผ่านพื้นที่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ,อำเภอนครชัยศรี, อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม, อำเภอท่ามะกา และไปสิ้นสุดที่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ระยะทางรวม 96.410 กิโลเมตร ลักษณะโครงการเป็นทางหลวงพิเศษขนาด 4 ถึง 6 ช่องจราจร มูลค่าโครงการรวม 49,120 ล้านบาทโครงการก่อสร้างงานโยธา มีจำนวนทั้งหมด 25 สัญญา อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ผลงานก่อสร้าง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562 ร้อยละ 25.08 ช้ากว่าแผน 56.00 %ความล่าช้าที่เกิดขึ้น เป็นเพราะผู้รับจ้างเข้าพื้นที่ทำงานได้เพียง ร้อยละ 31 จากพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมด เนื่องจากกรอบวงเงินค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ได้รับไม่เพียงพอเมื่อได้รับอนุมัติกรอบวงเงินเพิ่มเติม กรมทางหลวง จะได้ส่งมอบพื้นที่ เร่งรัดให้ผู้รับจ้างเข้าทำงานต่อตามแผนงาน และคาดว่าจะแล้วเสร็จทุกสัญญา ในต้นปี 2566งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ เป็นเงิน 5,420 ล้านบาท ปัจจุบันเบิกจ่ายไปหมดแล้วยังขาดอีก 12,032 ล้านบาทรวมเป็นเงินค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งหมด 17,452 ล้านบาทวงเงินที่เพิ่มขึ้น เนื่องจาก กรอบวงเงินเดิมที่ได้รับการอนุมัติ ในปี 2558 ได้จากการประมาณราคาค่าเวนคืนเบื้องต้น โดยใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์เป็นหลักต่อมาในปี 2559 ได้มีการเข้าสำรวจพื้นที่จริง ทั้งที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และต้นไม้ อย่างละเอียด พบว่ามีจำนวนมากกว่าที่ได้ประมาณการเบื้องต้นประกอบกับมีการพัฒนาพื้นที่ เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว เกิดโครงการสำคัญ ตามแนวเส้นทางมอเตอร์เวย์ และบริเวณใกล้เคียง ส่งผลทำให้สภาพการใช้พื้นที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น จึงได้กำหนดราคาค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินตามสภาพความเป็นจริง โดยได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 ทุกประการ ส่งผลให้วงเงินสูงเพิ่มมากขึ้นเมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติกรอบวงเงินเพิ่มเติม กรมทางหลวงจะเร่งจ่ายเงินให้ประชาชนที่ถูกเวนคืนภายในเดือนมีนาคม 2563 ครบทุกราย อธิบดีกรมทางหลวงกล่าวต่อไปอีกว่านอกจากงานโยธา และงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้ว ยังมีการลงทุนงานระบบต่างๆ ซึ่งจะรวมอยู่ในขอบเขตของสัญญาการให้เอกชนร่วมลงทุน หรือ PPP ในส่วนของการดำเนินงาน และบำรุงรักษา (โอแอนด์เอ็ม) เช่นเดียวกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา ซึ่งประกอบด้วยด่านเก็บค่าผ่านทาง ระบบควบคุมและบริหารการจราจรและ ด่านชั่งน้ำหนักคาดว่าจะเซ็นสัญญา โอแอนด์เอ็ม ได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และกระทรวงคมนาคมมีแผนที่จะเปิดให้บริการตลอดสาย ภายในปี 2566 จะทำให้การเดินทางจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไปยังภาคตะวันตกของประเทศ เป็นไปโดยสะดวก มีส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคให้ดีขึ้น และจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมขนส่ง รวมทั้งการท่องเที่ยว ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศให้มีเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง และยั่งยืน สืบไป 12 พฤศจิกายน 2562ฝ่ายประชาสัมพันธ์