f
title
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
lopburi2 (Lamnarai) Highways District
วิสัยทัศน์ : ขับเคลื่อนองค์กร มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ในภารกิจ การบำรุงรักษาทางหลวงอย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 21/07/2565 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2243 ตอน สี่แยกบัวชุม-โป่งเกตุ
2 20/07/2565 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทล.205 ตอน คลองห้วยไผ่-เทศบาลลำนารายณ์
3 20/07/2565 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทล.205 ตอน ม่วงค่อม-คลองห้วยไผ่-เทศบาลลำนารายณ์