วิสัยทัศน์ : ขับเคลื่อนองค์กร มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ในภารกิจ การบำรุงรักษาทางหลวงอย่างต่อเนื่อง
title
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
lopburi2 (Lamnarai) Highways District
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 11/04/2567 การเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567
2 28/03/2567 กิจกรรมตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดให้กับบุคลากรในสังกัดแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
3 27/02/2567 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง ทล.2321
4 27/02/2567 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง ทล.2344
5 27/02/2567 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงงานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทล.2256
6 27/02/2567 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงงานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทล.205
7 27/02/2567 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงงานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทล.2089
8 02/01/2567 แผนการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ในส่วนภูมิภาค
9 26/12/2566 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 แนะนำเส้นทางเลี่ยง
10 19/12/2566 แผนที่แนะนำเส้นทางเลี่ยงช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567
11 19/12/2566 มอเตอร์เวย์และทางด่วนยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางฟรีช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567
12 19/12/2566 กรมทางหลวงแนะนำเส้นทางมอเตอร์เวย์สาย M6