วิสัยทัศน์ : ขับเคลื่อนองค์กร มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ในภารกิจ การบำรุงรักษาทางหลวงอย่างต่อเนื่อง
title
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
lopburi2 (Lamnarai) Highways District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานไฟฟัาแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน เทศบาลลำนารายณ์ - ช่องลำราญ ตอน 2 ระหว่าง กม.102+700 - กม.104+135 (LT.) ปริมาณงาน 42 ต้น 01/12/2563 ลบ.2/eb/15/2564 ลว.17 พ.ย. 63 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
2 งานจ้างเหมาทำการซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0301 ตอนแยกมะนาวหวาน - ม่วงค่อม ที่กม.26+191.74(LT),กม.36+258.69(LT),กม.49+534.85(RT). ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/10/2563 ลบ.2/eb/3/2564 ลว.8 ต.ค. 63 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
3 งานจ้างเหมาทำการซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข 2273 ตอนควบคุม 0200 ตอนเขาแดง - สวนมะเดื่อ ที่กม.14+481,กม.27+640,กม.28+277 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/10/2563 ลบ.2/eb/2/2564 ลว.8 ต.ค. 63 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
4 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงลำนารายณ์ ปริมาณงาน ๑ หลัง 14/04/2563 ลบ.2/eb/18/2563 ลว.3 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
5 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๕๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน ถนนโค้ง - หนองน้ำใส ระหว่าง กม.๕+๔๐๕ – กม.๖+๔๒๐ ปริมาณงาน ๒๖,๕๕๕ ตร.ม. 15/04/2563 ลบ.2/eb/14/2563 ลว.30 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
6 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน ม่วงค่อม - คลองกระจัง ตอน ๕ ระหว่าง กม.๘๓+๓๕๘ - กม.๘๔+๙๖๒ (ร่องกลางขาขึ้น) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 17/03/2563 ลบ.2/eb/6/2563 ลว.13 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
7 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน ม่วงค่อม - คลองกระจัง ตอน ๖ ระหว่าง กม.๘๕+๑๓๕ - กม.๘๗+๐๖๐ (บริเวณร่องกลาง LT.) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๕๖ ต้น) 17/03/2563 ลบ.2/eb/3/2563 ลว.13 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 รายการ