วิสัยทัศน์ : ขับเคลื่อนองค์กร มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ในภารกิจ การบำรุงรักษาทางหลวงอย่างต่อเนื่อง
title
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
lopburi2 (Lamnarai) Highways District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงลำนารายณ์ ปริมาณงาน ๑ หลัง 14/04/2563 ลบ.2/eb/18/2563 ลว.3 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
2 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๕๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน ถนนโค้ง - หนองน้ำใส ระหว่าง กม.๕+๔๐๕ – กม.๖+๔๒๐ ปริมาณงาน ๒๖,๕๕๕ ตร.ม. 15/04/2563 ลบ.2/eb/14/2563 ลว.30 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
3 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน ม่วงค่อม - คลองกระจัง ตอน ๕ ระหว่าง กม.๘๓+๓๕๘ - กม.๘๔+๙๖๒ (ร่องกลางขาขึ้น) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 17/03/2563 ลบ.2/eb/6/2563 ลว.13 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
4 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน ม่วงค่อม - คลองกระจัง ตอน ๖ ระหว่าง กม.๘๕+๑๓๕ - กม.๘๗+๐๖๐ (บริเวณร่องกลาง LT.) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๕๖ ต้น) 17/03/2563 ลบ.2/eb/3/2563 ลว.13 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 รายการ