วิสัยทัศน์ : ขับเคลื่อนองค์กร มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ในภารกิจ การบำรุงรักษาทางหลวงอย่างต่อเนื่อง
title
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
lopburi2 (Lamnarai) Highways District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู็ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส) 03/04/2567 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2566 ถึงเดือน ธ.ค. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/01/2567 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/10/2566 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส ที่3 ระหว่างเดือน เมษายน ถึง มิถุนายน 2566) 03/07/2566 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2566 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565) 03/01/2566 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/10/2565 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/10/2565 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 4 07/10/2564 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 3 07/10/2564 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 01/04/2564 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
12 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1 06/01/2564 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
13 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 4 06/10/2563 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
14 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562) 02/01/2563 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
15 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 07/11/2562 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 21 รายการ