f
title
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
lopburi2 (Lamnarai) Highways District
วิสัยทัศน์ : ขับเคลื่อนองค์กร มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ในภารกิจ การบำรุงรักษาทางหลวงอย่างต่อเนื่อง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2260 ตอนควบคุม 0100 ตอน ลำสนธิ - ซับลังกา ระหว่าง กม.0+005 - กม.21+600 ,ทางหลวงหมายเลข 2272 ตอนควบคุม 0100 ตอนหนองยายโต๊ะ - แยกท่ามะนาว ระหว่างกม.0+005 - กม.13+520 ,ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอนควบคุม 0100 ตอนหนองบง - ซับลังกา 13/11/2563 ลบ.2/eb/25/2564 ลว.18 พ.ย.63 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
2 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวง หมายเลข 2273 ตอน เขาแดง - สวนมะเดื่อ ตอน 2 ระหว่างกม.21+150 - กม.21+150 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/11/2563 ลบ.2/eb/24/2564 ลว.18 พ.ย.63 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
3 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2338 ตอบ ควบคุม 0100 ตอน สวนมะเดื่อ - แยกท่ามะนาว ตอน 1 ระหว่าง กม.0+480 - กม.33+610 ปริมาณงาน 5,538 อัน 13/11/2563 ลบ.2/eb/23/2564 ลว.18 พ.ย.63 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
4 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน แยกมะนาวหวาน - ม่วงค่อม ตอน 1 ระหว่าง กม.26+000 - กม.28+500 (LT.) ,กม.26+000 - กม.32+900 (RT.) ,กม.33+600 - กม.42+800 (LT.) .กม.36+900 - กม.94+460 (RT.) ปริมาณงาน 6,499 อัน 13/11/2563 ลบ.2/eb/22/2564 ลว.18 พ.ย.63 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
5 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนม่วงค่อม - คลองห้วยไผ่ - เทศบาลลำนารายณ์ ระหว่าง กม.48+754 - กม.72+340 ปริมาณงาน 6,665 อัน 17/11/2563 ลบ.2/eb/21/2564 ลว.17 พ.ย. 63 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
6 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนม่วงค่อม - คลองกระจัง ตอน 1 ระหว่างกม.52+000 - กม.66+900 (LT.) ,กม.68+000 - กม.84+740 (LT.) ,กม.57+000 - กม.65+310 (RT.) ปริมาณงาน 8,291 อัน 17/11/2563 ลบ.2/eb/20/2564 ลว.17 พ.ย. 63 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
7 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2224 ตอน กลุ่ม พระบาท - ซับน้อยเหนือ ตอน 1 ระหว่างกม.19+187 - กม.51+798 ปริมาณงาน 274.50 ตร.ม. 17/11/2563 ลบ.2/eb/19/2564 ลว. 17 พ.ย. 63 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
8 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ม่วงค่อม-คลองกระจัง ตอน 11 ระหว่าง กม.85+000 - กม.85+900 (ร่องกลาง LT.) ปริมาณงาน 824 เมตร 17/11/2563 ลบ.2/eb/18/2564 ลว. 17 พ.ย. 64 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
9 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0302 ตอนม่วงค่อม - คลองกระจัง ตอน 7 ระหว่าง กม.74+849 - กม.74+849 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/11/2563 ลบ.2/eb/17/2564 ลว.17 พ.ย 63 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
10 งานไฟฟัาแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน เทศบาลลำนารายณ์ - ช่องลำราญ ตอน 2 ระหว่าง กม.102+700 - กม.104+135 (LT.) ปริมาณงาน 42 ต้น 16/11/2563 ลบ.2/eb/15/2564 ลว.17 พ.ย. 63 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
11 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0302 ตอนม่วงค่อม - คลองกระจัง ตอน 5 ระหว่าง กม.73+050 - กม.73+050 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/11/2563 ลบ.2/eb/16/2564 ลว.17 พ.ย. 63 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
12 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/11/2563 ลบ.2/eb/26/2564 ลว.18 พ.ย.63 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
13 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0301 ตอน แยกมะนาวหวาน - ม่วงค่อม ตอน 2 ระหว่าง กม.36+800 - กม.41+300 (ร่องกลาง LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,900 ม.) 11/11/2563 ลบ.2/eb/11/2563 ลว.11 พ.ย. 63 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
14 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2260 ตอน ควบคุม 0100 ตอนลำสนธิ - ซับลังกา ระหว่าง กม.0+006 - กม1+021 (LT), กม.2+000 - กม.2+630 (LT), และกม.19+600 - กม.20+615 (LT) ปริมาณงาน 79 ต้น 11/11/2563 ลบ.2/eb/10/2564 ลว.11 พ.ย. 63 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
15 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2247 ตอน ควบคุม 0102 ตอนลำสมพุง - ป่าไผ่ ระหว่าง กม.26+000 - กม.26+805 (LT), กม.31+000 - กม.31+804 (LT), และกม.33+800 - กม.34+025 (LT) ปริมาณงาน 84 ต้น 11/11/2563 ลบ.2/eb/9/2564 ลว.11 พ.ย. 63 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 101 รายการ