วิสัยทัศน์ : ขับเคลื่อนองค์กร มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ในภารกิจ การบำรุงรักษาทางหลวงอย่างต่อเนื่อง
title
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
lopburi2 (Lamnarai) Highways District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน แยกมะนาวหวาน - ม่วงค่อม ระหว่าง กม.50+100 - กม.51+890 (LT. ,RT.) และทางหลวงหมายเลข 205 ตอน ม่วงค่อม - คลองห้วยไผ่ ระหว่าง กม.49+287 – กม.49+714 (LT. , RT.) (บริเวณผิวคอนกรีตสี่แยกม่วง 26/06/2566 ลบ.2/(สป.)/35/2566 ลว. 4 กรกฎาคม 2566 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
2 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2282 ตอน มะนาวหวาน - โป่งเกตุ ระหว่างกม.17+050 - กม.19+115 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 60 ต้น) 28/02/2566 ลบ.2/(สป.)/31/2566 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
3 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2247 ตอนควบคุม 0102 ตอน ลำสมพุง - ป่าไผ่ ระหว่าง กม.28+650 - กม.30+715 ปริมาณงาน 1 แห่ง ( 60 ต้น) 19/01/2566 ลบ.2/(สป.)/30/2566 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
4 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2089 ตอนคลองท่าข้าม - น้ำตกวังก้านเหลือง ระหว่างกม.37+600 - กม.51+409 ปริมาณงาน 1,573 อัน 22/12/2565 ลบ.2/(สป.)/28/2566 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
5 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 205 ตอน ม่วงค่อม - คลองห้วยไผ่ ระหว่างกม.48+789 - กม.49+244 ปริมาณงาน 28 ต้น 02/12/2565 ลบ.2/(สป.)/29/2566 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 2256 ตอน หนองน้ำใส - ปางโก ตอน 2 ระหว่าง กม.34+790 - กม.34+791 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/10/2565 ลบ.2/(สป.)/22/2566 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2565 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน แยกมะนาวหวาน - ม่วงค่อม ระหว่าง กม.42+200 - กม.44+472 เป็นช่วงๆ (ร่องกลาง LT.) ปริมาณงาน 1,876 เมตร 27/10/2565 ลบ.2/(สป.)/20/2566 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2565 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
8 จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0201, 0202, 0203 ตอน ม่วงค่อม - คลองห้วยไผ่, คลองห้วยไผ่ - เทศบาลลำนารายณ์, เทศบาลลำนารายณ์ - ช่องสำราญ ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/10/2565 ลบ.2/(สป.)/21/2566 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2565 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2256 ตอน หนองน้ำใส - ปางโก ตอน 3 ระหว่าง กม.37+680 - กม.39+080 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 41 ต้น) 27/10/2565 ลบ.2/(สป.)/19/2566 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2565 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 2256 ตอน หนองน้ำใส - ปางโก ตอน 2 ระหว่าง กม.34+790 - กม.34+791 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/10/2565 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
11 ประกวดราคาซื้องานซื้อวัสดุก่อสร้าง ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) จ. ลพบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/09/2565 ลบ.2/(สร.)/5/2566 ลว. 9 พ.ย. 2565 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
12 จ้างเหมาบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2566 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน แยกมะนาวหวาน-ม่วงค่อม กม.49+480-กม.51+220,กม.51+825-กม.52+000 17/10/2565 ลบ.2/(สร.)/27/2566 ลงวันที่ 28 ธันวานคม 2565 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
13 จ้างเหมาก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2219 ตอนควบคุม0200 ตอน โคกเจริญ - หนองมะค่า ระหว่าง กม.47+350 กม.50+440 ปริมาณงาน 35,578.00 ตร.ม. 17/10/2565 ลบ.2/(สร.)/25/2566 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
14 จ้างเหมาก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2089 ตอนควบคุม 0301 ตอน คลองท่าข้าม - น้ำตกวังก้านเหลือง ระหว่าง กม.33+760 - กม.37+600 ปริมาณงาน 34,474.00 ตร.ม. 17/10/2565 ลบ.2/(สร.)/23/2566 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2565 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
15 จ้างเหมาก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนม่วงค่อม - คลองห้วยไผ่ ระหว่าง กม.48+754 - กม.53+081 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 32,959 ตาราเมตร 17/10/2565 ลบ.2/(สร.)/26/2566 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 146 รายการ