วิสัยทัศน์ : ขับเคลื่อนองค์กร มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ในภารกิจ การบำรุงรักษาทางหลวงอย่างต่อเนื่อง
title
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
lopburi2 (Lamnarai) Highways District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2282 ตอน มะนาวหวาน - โป่งเกตุ ตอน 3 ระหว่าง กม.7+100 - กม.12+250 ปริมาณงาน 47,464.00 ตร.ม. 11/04/2567 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
2 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน แยกมะนาวหวาน - ม่วงค่อม ตอน 4 ระหว่าง กม.34+630 - กม.37+960 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (36,245.00 ตร.ม.) 11/04/2567 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
3 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน แยกมะนาวหวาน - ม่วงค่อม ตอน 5 ระหว่าง กม.37+650 - กม.41+020 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (35,299.00 ตร.ม.) 11/04/2567 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
4 จ้างก่อสร้างงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2357 ตอน หนองยายโต๊ะ - ลำพญาไม้ ระหว่าง กม.0+005 - กม.4+675 ปริมาณงาน 1 แห่ง (42,093.00 ตร.ม.) 11/04/2567 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
5 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2338 ตอน สวนมะเดื่อ - แยกท่ามะนาว ระหว่าง กม.12+500 - กม.16+920 ปริมาณงาน 1 แห่ง (39,780.00 ตร.ม.) 10/04/2567 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
6 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน แยกมะนาวหวาน - ม่วงค่อม ระหว่าง กม.41+350 - กม.44+520 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (34,870.00 ตร.ม.) 10/04/2567 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
7 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2273 ตอน เขาแดง - สวนมะเดื่อ ระหว่าง กม.15+000 - กม.19+550 ปริมาณงาน 1 แห่ง (40,840.00 ตร.ม.) 10/04/2567 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
8 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2272 ตอน หนองยายโต๊ะ - แยกท่ามะนาว ระหว่าง กม.8+410 - กม.10+330 ปริมาณงาน17,280.00 ตร.ม. 10/04/2567 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
9 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ม่วงค่อม - คลองกระจัง ตอน 5 ระหว่าง กม.64+000 - กม.67+240 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (35,079.00 ตร.ม.) 10/04/2567 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ม่วงค่อม - คลองกระจัง ตอน 4 ระหว่าง กม.79+700 - กม.80+100, กม.80+466 - กม.81+800, กม.82+350 - กม.82+900 บริเวณร่องกลาง LT. (เป็นช่วง ๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2 09/04/2567 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ม่วงค่อม - คลองกระจัง ตอน 2 ระหว่าง กม.69+000 - กม.71+013 และกม.71+075 - กม.72+760 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (2.0130 กม.) 09/04/2567 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน แยกมะนาวหวาน - ม่วงค่อม ตอน 3 ระหว่าง กม.28+950 - กม.32+232 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (35,618.00 ตร.ม.) 09/04/2567 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน แยกมะนาวหวาน - ม่วงค่อม ตอน 3 ระหว่าง กม.26+000 - กม.28+950 (LT., RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (2.950 กม.) 09/04/2567 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ม่วงค่อม - คลองกระจัง ตอน 4 ระหว่าง กม.56+850 - กม.60+095 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (35,268.00 ตร.ม.) 09/04/2567 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
15 จ้างก่อสร้างงานกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน แยกมะนาวหวาน - ม่วงค่อม ตอน 4 ระหว่าง กม.33+450 - กม.37+650 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (4.200 กม.) 04/04/2567 ลบ.2/eb/26/2567 ลงวันที่ 11 เม.ย 67 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 87 รายการ