f
title
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
lopburi2 (Lamnarai) Highways District
วิสัยทัศน์ : ขับเคลื่อนองค์กร มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ในภารกิจ การบำรุงรักษาทางหลวงอย่างต่อเนื่อง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/11/2563 ลบ.2/eb/26/2564 ลว.18 พ.ย.63 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
2 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 205 ตอนม่วงค่อม-คลองห้วยไผ่ ระหว่าง กม.53+081 - กม.54+605 ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/11/2563 ลบ.2/eb/12/2564 ลว.17 พ.ย. 63 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
3 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 2243 ตอน โป่งเกตุ - อีเหลอ ระหว่าง กม.40+300 - กม.43+140 ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/11/2563 ลบ.2/eb/14/2564 ลว.17 พ.ย. 63 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
4 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน แยกมะนาวหวาน - ม่วงค่อม ระหว่าง กม.47+830 - กม.49+840 ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/11/2563 ลบ.2/eb/13/2564 ลว.16 พ.ย. 63 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
5 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 2243 ตอน โป่งเกตุ - อีเหลอ ระหว่าง กม.40+300 - กม.43+140 ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/11/2563 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
6 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน หนองบง - ซับลังกา ระหว่าง กม.6+350 - กม.9+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/11/2563 ลบ.2/eb/7/2564 ลว.9 พ.ย. 63 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
7 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 2344 ตอน วังตะโก - โคกเจริญ ระหว่าง กม.0+005 - กม.2+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/11/2563 ลบ.2/eb/8/2564 ลว.9 พ.ย. 63 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนรายณ์) ปริมาณ 1 แห่ง 08/10/2563 ลบ.2/eb/4/2564 ลว.8 ต.ค. 63 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
9 งานจ้างเหมาทำการซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0301 ตอนแยกมะนาวหวาน - ม่วงค่อม ที่กม.26+191.74(LT),กม.36+258.69(LT),กม.49+534.85(RT). ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/10/2563 ลบ.2/eb/3/2564 ลว.8 ต.ค. 63 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
10 งานจ้างเหมาทำการซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข 2273 ตอนควบคุม 0200 ตอนเขาแดง - สวนมะเดื่อ ที่กม.14+481,กม.27+640,กม.28+277 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/10/2563 ลบ.2/eb/2/2564 ลว.8 ต.ค. 63 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
11 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน แยกมะนาวหวาน - ม่วงค่อม ระหว่าง กม.47+830 - กม.49+480 ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/11/2563 ลบ.2/eb/13/2564 ลว.17 พ.ย. 63 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
12 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๕๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน ถนนโค้ง - หนองน้ำใส ระหว่าง กม.๕+๔๐๕ - กม.๖+๔๒๐ ปริมาณงาน ๒๖,๕๕๕ ตร.ม. 20/04/2563 ลบ.2/(สร.)/23/2563 ลว.18 พฤษาคม 2563 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
13 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๕๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน ถนนโค้ง - หนองน้ำใส ระหว่าง กม.๕+๔๐๕ – กม.๖+๔๒๐ ปริมาณงาน ๒๖,๕๕๕ ตร.ม. 24/03/2563 ลบ.2/eb/14/2563 ลว.30 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
14 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ทางเข้าลำนารายณ์ กม.๐+๓๐๐ - กม.๑+๑๘๒ ปริมาณงาน ๒๐,๐๗๙ ตร.ม. 19/03/2563 ลบ.2/(สร.)/19/2563 ลว.29 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
15 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สวนมะเดื่อ - แยกท่ามะนาว ระหว่าง กม.๒+๕๒๐ - กม.๔+๗๑๐ ปริมาณงาน ๑๙,๗๑๐ ตร.ม. 19/03/2563 ลบ.2/(สร.)/17/2563 ลว.27 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 21 รายการ