วิสัยทัศน์ : ขับเคลื่อนองค์กร มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ในภารกิจ การบำรุงรักษาทางหลวงอย่างต่อเนื่อง
title
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
lopburi2 (Lamnarai) Highways District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมางานซ่อมบำรุง (งานเงินทุน) 13/05/2563 435/-/82/63 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
2 จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุน) 12/05/2563 435/-/79//63 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
3 ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุน) 12/05/2563 435/30/78/63 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
4 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น (งานเงินทุน) 12/05/2563 435/35/77/63 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
5 ซื้อยางนอก-ใน เครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุน) 30/04/2563 435/30/76/63 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
6 ซื้ออะไหล่เครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุน) 30/04/2563 435/30/75/63 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
7 ซื้อวัสดุอะไหล่ เครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุน) 27/04/2563 435/30/73/63 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
8 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๕๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน ถนนโค้ง - หนองน้ำใส ระหว่าง กม.๕+๔๐๕ - กม.๖+๔๒๐ ปริมาณงาน ๒๖,๕๕๕ ตร.ม. 08/05/2563 ลบ.2/(สร.)/23/2563 ลว.18 พฤษาคม 2563 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
9 ซื้อแบตเตอรี่ เครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุน) 17/04/2563 435/30/70/63 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
10 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (งานเงินทุน) 17/04/2563 435/40/69/63 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
11 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงลำนารายณ์ ปริมาณงาน ๑ หลัง 30/04/2563 ลบ.2/(สร.)/22/2563 ลว.12 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
12 ซื้อวัสดุอะไหล่ เครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุน) 15/04/2563 435/30/67/63 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
13 ซื้อใบมีด เครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุน) 14/04/2563 435/30/66/63 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
14 ซื้อวัสดุอะไหล่ เครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุน) 07/04/2563 435/30/65/63 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
15 จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุน) 07/04/2563 435/-/63/63 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 115 รายการ