f
title
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
lopburi2 (Lamnarai) Highways District
วิสัยทัศน์ : ขับเคลื่อนองค์กร มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ในภารกิจ การบำรุงรักษาทางหลวงอย่างต่อเนื่อง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน 28/10/2563 435/40/04/64 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
2 ซื้อตลับหมึกปริ้นเตอร์ (งานเงินทุน) 28/10/2563 435/40/03/64 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
3 ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุน) 27/10/2563 435/30/01/64 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนรายณ์) ปริมาณ 1 แห่ง 28/10/2563 ลบ.2/eb/4/2564 ลว.8 ต.ค. 63 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
5 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนรายณ์) ปริมาณ 1 แห่ง 26/10/2563 ลบ.2/eb/1/2564 ลว.7 ต.ค. 63 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
6 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 1 รายการ 11/08/2563 435/60/63/276 ลว.11 ส.ค.63 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
7 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 13/07/2563 435/60/63/241 ลงวันที่ 13 ก.ค.63 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 18/09/2563 435/60/63/304 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
9 ซื้อเป้าสะท้อนแสงแบบโค้ง จำนวน 350 อัน 10/09/2563 435/60/63/300 ลว. 10 ก.ย. 63 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 08/09/2563 435/60/63/296 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
11 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 2 รายการ 08/09/2563 435/60/63/298 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 08/09/2563 435/60/63/299 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
13 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 08/09/2563 435/60/63/297 ลงวันที่ 8 ก.ย. 63 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
14 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 03/09/2563 435/35/63/294 ลว.3 ก.ย.63 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ 01/09/2563 435/40/63/293 ลงวันที่ 1 ก.ย.63 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 217 รายการ