f
title
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
lopburi2 (Lamnarai) Highways District
วิสัยทัศน์ : ขับเคลื่อนองค์กร มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ในภารกิจ การบำรุงรักษาทางหลวงอย่างต่อเนื่อง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 15 รายการ 27/03/2566 435/60/66/139 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
2 แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (HOT MIX รวมค่าขนส่ง ) 21/03/2566 435/60/66/138 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
3 ซื้อวัสดุจราจรจำนวน 16 รายการ 20/03/2566 435/60/66/135 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
4 วัสดุก่อสร้างจำนวน 3 รายการ 14/03/2566 435/60/66/126 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
5 แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (HOT MIX รวมค่าขนส่ง ) 14/03/2566 435/60/66/130 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
6 แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (HOT MIX รวมค่าขนส่ง ) 14/03/2566 435/60/66/127 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
7 แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (HOT MIX รวมค่าขนส่ง ) 14/03/2566 435/60/66/128 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
8 แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (HOT MIX รวมค่าขนส่ง ) 14/03/2566 435/60/66/129 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
9 ซื้อตลับหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุน) 13/03/2566 435/40/51/66 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
10 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า (21521) พื้นที่หมวดฯท่าหลวง 09/03/2566 435/-/66/120 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
11 จ้างเหมาทำการถางป่า (21522) พื้นที่หมวดฯท่าหลวง 09/03/2566 435/-/66/121 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
12 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 2 รายการ 09/03/2566 435/60/66/125 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
13 ซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (HOT MIX รวมค่าขนส่ง ) 09/03/2566 435/60/66/124 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
14 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า (21521) พื้นที่หมวดฯลำพญาไม้ 07/03/2566 435/-/66/118 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
15 จ้างเหมาทำการถางป่า (21522) พื้นที่หมวดฯลำนารายณ์ 09/03/2566 435/-/66/122 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 759 รายการ