วิสัยทัศน์ : ขับเคลื่อนองค์กร มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ในภารกิจ การบำรุงรักษาทางหลวงอย่างต่อเนื่อง
title
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
lopburi2 (Lamnarai) Highways District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 2247 ตอนจงโก - ลำสมพุง ระหว่างกม12+625 - กม.16+100 และทางหลวงหมายเลข 2321 ตอน ใหม่สามัคคี - นิยมชัย ระหว่าง กม.25+000 - กม.32+950 ผลผลิต 2 แห่ง (ปริมาณงาน 1,906 อัน) 11/04/2567 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
2 ซื้อวัสดุจราจรจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2567 435/60/67/163 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
3 ซื้อวัสดุจราจรจำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2567 435/60/67/162 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
4 ซื้อเสื้อกั๊กสะท้อนแสง (รุ่น 8 แถบ พร้อมชื่อหน่วยงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2567 435/60/67/161 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
5 ซื้อชุดดรัมเครืองปริ้นเตอร์ (งานเงินทุน) 28/03/2567 435/40/62/67 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
6 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุน) 27/03/2567 435/-/59/67 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
7 ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุน) 27/03/2567 435/30/58/67 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
8 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2247 ตอน จงโก – ลำสมพุง ระหว่าง กม.10+290 - กม.11+970 (LT.) และ กม.13+600 - กม.15+105 (LT.) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 93 ต้น) 10/04/2567 ลบ.2/eb/3/2567 ลงวันที่ 29 มี.ค. 67 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) จ.ลพบุรี 1 แห่ง 11/04/2567 ลบ.2/eb/1/2567 ลงวันที่ 29 มี.ค. 67 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) จ.ลพบุรี 1 แห่ง 11/04/2567 ลบ.2/eb/2/2567 ลงวันที่ 29 มี.ค. 67 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
11 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุน) 14/03/2567 435/-/54/67 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
12 ซื้อวัสดุอะไหล่ เครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุน) 14/03/2567 435/30/53/67 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
13 ซื้อยางนอก-ใน เครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุน) 12/03/2567 435/30/51/67 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
14 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้องเพลิงและหล่อลื่น (งานเงินทุน) 06/03/2567 435/35/47/67 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
15 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2567 435/35/67/134 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 943 รายการ