วิสัยทัศน์ : ขับเคลื่อนองค์กร มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ในภารกิจ การบำรุงรักษาทางหลวงอย่างต่อเนื่อง
title
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
lopburi2 (Lamnarai) Highways District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุอะไหล่ เครื่องจักร/ยานพาหนะ 11/11/2562 05/11/2562 435/30/02/63 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
2 แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (HOT MIX รวมค่าขนส่ง ) 15/05/2562 15/05/2562 435/60/62/220 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
3 จ้างเหมางานที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง (21550) 29/03/2562 29/03/2562 435/-/62/180 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
4 ซื้อกรวยยางสะท้อนแสงติดแถบสะท้อนแสง 29/03/2562 29/03/2562 435/60/62/179 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
5 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน หนองบง - ซับลังกา ระหว่างกม.0+889 - กม.2+912 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/03/2562 29/03/2562 ลบ.2/(สป)/25/2562 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
6 แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (HOT MIX รวมค่าขนส่ง ) 28/03/2562 28/03/2562 435/60/62/178 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
7 ซื้อวัสดุจราจรา จำนวน 16 รายการ 28/03/2562 28/03/2562 435/60/62/177 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
8 จ้างเหมางานที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง (21550) 26/03/2562 26/03/2562 435/-/62/175 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
9 จ้างเหมางานที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง (21550) 26/03/2562 26/03/2562 435/-/62/176 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
10 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน ม่วงค่อม - คลองกระจัง ระหว่าง กม.๗๘+๖๐๐ - กม.๘๐+๐๐๐ ร่องกลางขาขึ้น (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 05/04/2562 05/04/2562 ลบ.2/(สป)/26/2562 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
11 จ้างเหมางานที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง (21550) 21/03/2562 21/03/2562 435/-/62/170 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
12 จ้างเหมางานที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง (21550) 21/03/2562 21/03/2562 435/-/62/169 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
13 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า(21521) 20/03/2562 20/03/2562 435/-/62/165 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
14 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า(21521) 20/03/2562 20/03/2562 435/-/62/164 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
15 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า(21521) 11/03/2562 11/03/2562 435/-/62/153 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 53 รายการ