f
title
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
lopburi2 (Lamnarai) Highways District
วิสัยทัศน์ : ขับเคลื่อนองค์กร มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ในภารกิจ การบำรุงรักษาทางหลวงอย่างต่อเนื่อง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 การจ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุน) 19/11/2562 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
2 การจ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุน) จำนวน 4 รายการ 19/11/2562 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุน) 07/11/2562 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
4 ซื้อวัสดุอะไหล่ เครื่องจักร/ยานพาหนะ 05/11/2562 435/30/02/63 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
5 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 12 รายการ 07/12/2561 435/60/62/62 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 รายการ