วิสัยทัศน์ : ขับเคลื่อนองค์กร มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ในภารกิจ การบำรุงรักษาทางหลวงอย่างต่อเนื่อง
title
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
lopburi2 (Lamnarai) Highways District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 2256 ตอน หนองน้ำใส - ปางโก ตอน 2 ระหว่าง กม.34+790 - กม.34+791 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/10/2565 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
2 ประกวดราคาซื้องานซื้อวัสดุก่อสร้าง ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) จ. ลพบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/10/2565 ลบ.2/eb/8/2566 ลงวันที่ 29 กันยายน 2565 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
3 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0302 ตอน ม่วงค่อม - คลองกระจัง ตอน 3 ระหว่าง กม.73+100 - กม.74+000 (ร่องกลาง LT.เป็นช่วงๆ ) และ กม.74+900 - กม.76+600 (ร่องกลาง LT.,RT. เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 2,652 23/12/2564 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
4 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานเงินทุน) 02/08/2564 435/35/113/64 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
5 ซื้อวัสดุอะไหล่ เครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุน) 29/07/2564 435/30/112/64 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
6 ซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(HOT MIX รวมค่าขนส่ง) จำนวน 58 ตัน 19/04/2564 435/60/64/162 ลว.19 เม.ย. 64 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
7 ซื้อหินคลุก หมวดฯหนองย่างเสือ 14/12/2563 435/60/64/54 ลว.14 ธ.ค.2563 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
8 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า (21521) หมวดฯหนองย่างเสือ 30/11/2563 435/-/64/35 ลว.30 พ.ย.2563 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
9 จ้างเหมาทำการถางป่า (21522) หมวดฯลำนารายณ์ 30/11/2563 435/-/64/27 ลว.27 พ.ย.2563 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
10 ซื้อเสื้อกั๊กสะท้อนแสง (รุ่น 8 แถบ พร้อมชื่อหน่วยงาน) 26/11/2563 435/60/64/24 ลว.26 พ.ย. 63 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
11 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน แยกมะนาวหวาน - ม่วงค่อม ระหว่าง กม.47+830 - กม.49+840 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/12/2563 ลบ.2/eb/13/2564 ลว.16 พ.ย. 63 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
12 การจ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุน) 19/11/2562 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
13 การจ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุน) จำนวน 4 รายการ 19/11/2562 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุน) 07/11/2562 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
15 ซื้อวัสดุอะไหล่ เครื่องจักร/ยานพาหนะ 05/11/2562 435/30/02/63 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 16 รายการ