วิสัยทัศน์ : ขับเคลื่อนองค์กร มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ในภารกิจ การบำรุงรักษาทางหลวงอย่างต่อเนื่อง
title
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
lopburi2 (Lamnarai) Highways District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 การจ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุน) 19/11/2562 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
17 การจ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุน) จำนวน 4 รายการ 19/11/2562 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
18 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุน) 07/11/2562 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
19 ซื้อวัสดุอะไหล่ เครื่องจักร/ยานพาหนะ 05/11/2562 435/30/02/63 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
20 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 12 รายการ 07/12/2561 435/60/62/62 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
แสดง 16 ถึง 20 จาก 20 รายการ