วิสัยทัศน์ : ขับเคลื่อนองค์กร มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ในภารกิจ การบำรุงรักษาทางหลวงอย่างต่อเนื่อง
title
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
lopburi2 (Lamnarai) Highways District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน ม่วงค่อม - คลองกระจัง ระหว่าง กม.๗๘+๖๐๐ - กม.๘๐+๐๐๐ ร่องกลางขาขึ้น (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 21/03/2562 21/03/2562 ลบ.2/(สป)/26/2562 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
2 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี ๒๕๖๒ ทางหลวงหมายเลข 2260 ตอนควบคุม 0100 ตอน ลำสนธิ – ซับลังกา ระหว่าง กม.24+460 - กม.25+061 ปริมาณงาน 5,619.00 ตร.ม. 01/02/2562 01/02/2562 ลบ.2/(สร)/24/2562 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
3 งานก่อสร้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๒ (ลำนารายณ์) เพื่องานจ้างเหมาทำการผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทาง จำนวน ๑,๒๔๓ ต้น 16/01/2562 16/01/2562 ลบ.2/(สจ)/23/2562 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
4 ประกาศขายทอดตลาด เครื่องจักร / ยานพาหนะ (งานเงินทุน) 09/01/2562 09/01/2562 435/1/62 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
5 งานจ้างเหมาทำการงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0302 ตอน ม่วงค่อม-คลองกระจัง ตอน 1 ระหว่าง กม.67+870 - กม.69+000 (ขาขึ้น) ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/12/2561 17/12/2561 ลบ.2/(สร.)/22/2562 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
6 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix In - Place Recycling) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0302 ตอน ม่วงค่อม-คลองกระจัง ตอน 2 ระหว่าง กม.73+600 - กม.76+200 (ขาขึ้น) ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/12/2561 17/12/2561 ลบ.2/(สร.)/21/2561 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 รายการ