วิสัยทัศน์ : ขับเคลื่อนองค์กร มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ในภารกิจ การบำรุงรักษาทางหลวงอย่างต่อเนื่อง
title
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
lopburi2 (Lamnarai) Highways District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุอะไหล่ เครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุน) 11/12/2562 11/12/2562 435/30/14/63 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
2 ซื้อใบมีด เครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุน) จำนวน 1 รายการ 25/11/2562 25/11/2562 435/30/13/63 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
3 ซื้อวัสดุอะไหล่ เครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุน) 22/11/2562 22/11/2562 435/30/11/63 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
4 ซื้อวัสดุอะไหล่ เครื่งอจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุน) 21/11/2562 19/11/2562 435/30/10/63 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
5 การจ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุน ) จำนวน 4 รายการ 20/11/2562 19/11/2562 435/-/09/63 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
6 การจ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุน) จำนวน 4 รายการ 20/11/2562 19/11/2562 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
7 ซื้อใบมีดเครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุน) 14/11/2562 13/11/2562 435/30/07/63 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุน) 11/11/2562 07/11/2562 435/40/06/63 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุน) 11/11/2562 07/11/2562 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
10 ซื้ออะไหล่ เครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุน) 11/11/2562 06/11/2562 435/30/04/63 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
11 ซื้อแบตเตอรี่ เครื่องจักร/ยานพาหนะ 1 รายการ (งานเงินทุน) 11/11/2562 05/11/2562 435/30/03/63 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
12 ซื้ออะไหล่ เครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุน) 11/11/2562 05/11/2562 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
13 แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (HOT MIX รวมค่าขนส่ง ) 15/05/2562 15/05/2562 435/60/62/220 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
14 จ้างเหมางานที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง (21550) 29/03/2562 29/03/2562 435/-/62/180 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
15 ซื้อกรวยยางสะท้อนแสงติดแถบสะท้อนแสง 29/03/2562 29/03/2562 435/60/62/179 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 64 รายการ