วิสัยทัศน์ : ขับเคลื่อนองค์กร มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ในภารกิจ การบำรุงรักษาทางหลวงอย่างต่อเนื่อง
title
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
lopburi2 (Lamnarai) Highways District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุจราจรจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2567 435/60/67/163 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
2 ซื้อวัสดุจราจรจำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2567 435/60/67/162 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
3 ซื้อเสื้อกั๊กสะท้อนแสง (รุ่น 8 แถบ พร้อมชื่อหน่วยงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2567 435/60/67/161 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
4 ซื้อชุดดรัมเครืองปริ้นเตอร์ (งานเงินทุน) 28/03/2567 435/40/62/67 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
5 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุน) 27/03/2567 435/-/59/67 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
6 ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุน) 27/03/2567 435/30/58/67 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
7 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุน) 14/03/2567 435/-/54/67 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
8 ซื้อวัสดุอะไหล่ เครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุน) 14/03/2567 435/30/53/67 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
9 ซื้อยางนอก-ใน เครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุน) 12/03/2567 435/30/51/67 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
10 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้องเพลิงและหล่อลื่น (งานเงินทุน) 06/03/2567 435/35/47/67 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
11 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2567 435/35/67/134 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
12 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอลล์ ๙๑ จำนวน ๑,๓๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/02/2567 435/35/67/125 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
13 ซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (HOT MIX รวมค่าขนส่ง ) พื้นที่หมวดฯบัวชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2567 435/60/67/124 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
14 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2567 435/60/67/113 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
15 ซื้อตลับหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุน) 21/02/2567 435/40/41/67 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 918 รายการ