วิสัยทัศน์ : ขับเคลื่อนองค์กร มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ในภารกิจ การบำรุงรักษาทางหลวงอย่างต่อเนื่อง
title
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
lopburi2 (Lamnarai) Highways District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 21/02/2566 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2282 ตอน มะนาวหวาน - โป่งเกตุ ระหว่างกม.17+050 - กม.19+115 ปริมาณงาน 60 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 21/02/2566 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2282 ตอน มะนาวหวาน - โป่งเกตุ ระหว่างกม.17+050 - กม.19+115 ปริมาณงาน 60 ต้น ยกเลิกแผน
3 21/02/2566 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2282 ตอน มะนาวหวาน - โป่งเกตุ ระหว่างกม.17+050 - กม.19+115 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 60 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 12/01/2566 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2247 ตอนควบคุม 0102 ตอน ลำสมพุง - ป่าไผ่ ระหว่าง กม.28+650 - กม.30+715 ปริมาณงาน 1 แห่ง ( 60 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 22/12/2565 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2089 ตอนคลองท่าข้าม - น้ำตกวังก้านเหลือง ระหว่างกม.37+600 - กม.51+409 ปริมาณงาน 1,573 อัน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 30/11/2565 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 205 ตอน ม่วงค่อม - คลองห้วยไผ่ ระหว่างกม.48+789 - กม.49+244 ปริมาณงาน 28 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 21/10/2565 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2256 ตอนหนองน้ำใส - ปางโก ตอน 2 ระหว่าง กม.34+790 - กม.34+791 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 21/10/2565 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2256 ตอนหนองน้ำใส-ปางโก ตอน 3 ระหว่าง กม.37+680-กม.39+080 (LT) ปริมาณงาน 41 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 21/10/2565 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0201,0202,0203 ตอนม่วงค่อม-คลองห้วยไผ่,คลองห้วยไผ่-เทศบาลลำนารายณ์,เทศบาลลำนารายณ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 21/10/2565 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 21 ตอน แยกมะนาวหวาน-ม่วงค่อม ระหว่าง กม.42+000-กม.44+472 (ร่องกลาง LT.) ปริมาณงาน 1,876 เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 126 รายการ