วิสัยทัศน์ : ขับเคลื่อนองค์กร มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ในภารกิจ การบำรุงรักษาทางหลวงอย่างต่อเนื่อง
title
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
lopburi2 (Lamnarai) Highways District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 15/04/2563 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงลำนารายณ์ ปริมาณงาน ๑ หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 15/04/2563 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงลำนารายณ์ ปริมาณงาน ๑ หลัง เปลี่ยนแปลงแผน
3 30/03/2563 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงลำนารายณ์ ปริมาณงาน ๑ หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 25/03/2563 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๗๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หนองยายโต๊ะ - แยกท่ามะนาว ระหว่าง กม.๑+๕๐๐ - กม.๓+๑๘๐ RT. (บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหนองยายโต๊ะ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 24/03/2563 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน แยกมะนาวหวาน - ม่วงค่อม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๙+๑๙๕ - กม.๓๐+๓๑๕ (บริเวณร่องกลางขาขึ้นและขาล่อง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 23/03/2563 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน แยกมะนาวหวาน - ม่วงค่อม ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๙+๓๐๐ - กม.๓๑+๓๐๐ (ร่องกลางขาล่อง) เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑,๖๐๘ ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 23/03/2563 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน ม่วงค่อม - คลองกระจัง ตอน ๑ระหว่าง กม.๕๙+๕๐๐ - กม.๖๒+๔๐๐ (ร่องกลางขาล่อง) เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 11/03/2563 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) งานโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน ม่วงค่อม - คลองห้วยไผ่ ระหว่าง กม.๔๙+๗๑๔ - กม.๕๓+๐๘๑ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 05/03/2563 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน ม่วงค่อม - คลองกระจัง ตอน ๖ ระหว่าง กม.๘๕+๑๓๕ - กม.๘๗+๐๖๐ (บริเวณร่องกลาง LT.) ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 05/03/2563 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน ม่วงค่อม - คลองกระจัง ตอน ๕ ระหว่าง กม.๘๓+๓๕๘ - กม.๘๔+๙๖๒ (ร่องกลางขาขึ้น) ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 33 รายการ