f
title
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
lopburi2 (Lamnarai) Highways District
วิสัยทัศน์ : ขับเคลื่อนองค์กร มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ในภารกิจ การบำรุงรักษาทางหลวงอย่างต่อเนื่อง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 29/10/2563 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 205 ตอนม่วงค่อม-คลองห้วยไผ่ ระหว่าง กม.53+081 - กม.54+605 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 29/10/2563 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 20/10/2563 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน แยกมะนาวหวาน - ม่วงค่อม ระหว่าง กม.47+830 - กม.49+840 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 20/10/2563 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 2243 ตอน โป่งเกตุ - อีเหลอ ระหว่าง กม.40+300 - กม.43+140 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 20/10/2563 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน หนองบง - ซับลังกา ระหว่าง กม.6+350 - กม.9+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 20/10/2563 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 2344 ตอน วังตะโก - โคกเจริญ ระหว่าง กม.0+005 - กม.2+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 29/09/2563 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2(ลำนารายณ์) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 29/09/2563 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2(ลำนารายณ์) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 23/09/2563 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) งานบำรุงรักษาสะพาน งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0301 ตอน แยกมะนาวหวาน - ม่วงค่อม ที่ กม.26+191.47 (LT.) , กม.36+258.69 (LT.) , กม49+534.85 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 23/09/2563 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) งานบำรุงรักษาสะพาน งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข 2273 ตอนควบคุม 0200 ตอน เขาแดง - สวนมะเดื่อ ที่ กม.14+481 , กม.27+640 , กม.28+277 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 45 รายการ