วิสัยทัศน์ : ขับเคลื่อนองค์กร มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ในภารกิจ การบำรุงรักษาทางหลวงอย่างต่อเนื่อง
title
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
lopburi2 (Lamnarai) Highways District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 18/03/2562 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0302 ตอน ม่วงค่อม - คลองกระจัง ระหว่าง กม.78+600 - กม.80+000 ร่องกลางขาขึ้น (เป็นช่วงๆ) เปลี่ยนแปลงแผน
2 15/03/2562 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0302 ตอน ม่วงค่อม - คลองกระจัง ระหว่าง กม.78+600 - กม.80+000 ร่องกลางขาขึ้น (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 14/01/2562 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๒ (ลำนารายณ์) เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน ๑,๒๔๓ ต้น เปลี่ยนแปลงแผน
4 11/01/2562 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๒ (ลำนารายณ์) เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน ๑,๒๔๓ ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 29/11/2561 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) งานจ้างเหมาทำการงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0302 ตอน ม่วงค่อม-คลองกระจัง ตอน 1 ระหว่าง กม.67+870 - กม.69+000 (ขาขึ้น) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 29/11/2561 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) งานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix In - Place Recycling) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0302 ตอน ม่วงค่อม-คลองกระจัง ตอน 2 ระหว่าง กม.73+600 - กม.76+200 (ขาขึ้น) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 29/11/2561 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) งานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix In - Place Recycling) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0302 ตอน ม่วงค่อม-คลองกระจัง ตอน 2 ระหว่าง กม.73+600 - กม.76+200 (ขาขึ้น) ปริมาณงาน 1 แห่ง ยกเลิกแผน
8 29/11/2561 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) งานจ้างเหมาทำการงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0302 ตอน ม่วงค่อม-คลองกระจัง ตอน 1 ระหว่าง กม.67+870 - กม.69+000 (ขาขึ้น) ปริมาณงาน 1 แห่ง ยกเลิกแผน
9 28/11/2561 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) งานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix In - Place Recycling) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0302 ตอน ม่วงค่อม-คลองกระจัง ตอน 2 ระหว่าง กม.73+600 - กม.76+200 (ขาขึ้น) ปริมาณงาน 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
10 28/11/2561 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) งานจ้างเหมาทำการงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0302 ตอน ม่วงค่อม-คลองกระจัง ตอน 1 ระหว่าง กม.67+870 - กม.69+000 (ขาขึ้น) ปริมาณงาน 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
แสดง 1 ถึง 10 จาก 12 รายการ