วิสัยทัศน์ : ขับเคลื่อนองค์กร มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ในภารกิจ การบำรุงรักษาทางหลวงอย่างต่อเนื่อง
title
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
lopburi2 (Lamnarai) Highways District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ซื้อวัสดุอะไหล่ เครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุน) 11/12/2562 5,550.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ซื้อใบมีด เครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุน) จำนวน 1 รายการ 25/11/2562 5,280.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ซื้อวัสดุอะไหล่ เครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุน) 22/11/2562 6,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ซื้อวัสดุอะไหล่ เครื่งอจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุน) 19/11/2562 10,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) การจ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุน ) จำนวน 4 รายการ 19/11/2562 8,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) การจ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุน) 19/11/2562 8,700.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) การจ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุน) จำนวน 4 รายการ 19/11/2562 8,700.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ซื้อใบมีดเครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุน) 13/11/2562 6,240.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุน) 07/11/2562 12,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุน) 07/11/2562 12,100.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ซื้ออะไหล่ เครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุน) 06/11/2562 7,120.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ซื้อแบตเตอรี่ เครื่องจักร/ยานพาหนะ 1 รายการ (งานเงินทุน) 05/11/2562 5,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ซื้ออะไหล่ เครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุน) 05/11/2562 8,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ซื้อวัสดุอะไหล่ เครื่องจักร/ยานพาหนะ 05/11/2562 8,200.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 07/11/2562 21,429.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 76 รายการ