วิสัยทัศน์ : ขับเคลื่อนองค์กร มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ในภารกิจ การบำรุงรักษาทางหลวงอย่างต่อเนื่อง
title
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
lopburi2 (Lamnarai) Highways District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (HOT MIX รวมค่าขนส่ง ) พื้นที่หมวดฯบัวชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2567 87,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2567 387,860.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ซื้อตลับหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุน) 21/02/2567 9,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2567 143,420.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (HOT MIX รวมค่าขนส่ง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2567 87,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (HOT MIX รวมค่าขนส่ง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2567 92,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2567 13,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ซื้อวัสดุอะไหล่ เครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุน) 09/02/2567 5,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2567 10,542.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (HOT MIX รวมค่าขนส่ง ) 09/02/2567 50,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ซื้อวัสดุจราจรจำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2567 84,870.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2567 233,580.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2567 64,279.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอลล์ 91 จำนวน 1,320 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2567 48,364.80 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2567 270,217.80 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 987 รายการ