f
title
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
lopburi2 (Lamnarai) Highways District
วิสัยทัศน์ : ขับเคลื่อนองค์กร มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ในภารกิจ การบำรุงรักษาทางหลวงอย่างต่อเนื่อง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน 28/10/2563 5,714.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ซื้อตลับหมึกปริ้นเตอร์ (งานเงินทุน) 28/10/2563 9,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุน) 27/10/2563 13,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ซื้อวัสดุก่อสร้าง ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนรายณ์) ปริมาณ 1 แห่ง 28/10/2563 1,400,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) งานจ้างเหมาทำการซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0301 ตอนแยกมะนาวหวาน - ม่วงค่อม ที่กม.26+191.74(LT),กม.36+258.69(LT),กม.49+534.85(RT). ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/10/2563 3,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) งานจ้างเหมาทำการซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข 2273 ตอนควบคุม 0200 ตอนเขาแดง - สวนมะเดื่อ ที่กม.14+481,กม.27+640,กม.28+277 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/10/2563 3,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) งานซื้อวัสดุก่อสร้าง ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนรายณ์) ปริมาณ 1 แห่ง 26/10/2563 900,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 1 รายการ 11/08/2563 32,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 13/07/2563 13,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 4 06/10/2563 63,016.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 18/09/2563 33,953.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ซื้อเป้าสะท้อนแสงแบบโค้ง จำนวน 350 อัน 10/09/2563 84,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 08/09/2563 85,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 2 รายการ 08/09/2563 26,650.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 08/09/2563 9,180.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 262 รายการ