f
title
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
lopburi2 (Lamnarai) Highways District
วิสัยทัศน์ : ขับเคลื่อนองค์กร มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ในภารกิจ การบำรุงรักษาทางหลวงอย่างต่อเนื่อง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ซื้อใบมีด เครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุน) 17/05/2564 8,640.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุน) 17/05/2564 11,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 2 รายการ 14/05/2564 275,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (HOT MIX รวมค่าขนส่ง ) 14/05/2564 60,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุน) 14/05/2564 7,150.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (HOT MIX รวมค่าขนส่ง ) 13/05/2564 126,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (HOT MIX รวมค่าขนส่ง ) 13/05/2564 90,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (HOT MIX รวมค่าขนส่ง ) 12/05/2564 126,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ซื้อวัสดุก่อสร้าง 12/05/2564 26,050.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 11 รายการ 12/05/2564 122,880.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 7,000 ลิตร 07/05/2564 195,020.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) เช่ารถขุดเล็กพร้อมติดตั้งสว่านเจาะดินในงานติดตั้งหลักนำทางยางพาราธรรมชาติ (Natural Rubber Guide Post RGP) โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง 06/05/2564 165,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอลล์ 91 จำนวน 1,200 ลิตร 05/05/2564 33,060.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ซื้อแบตเตอรี่ เครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุน) 30/04/2564 5,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 11 รายการ 30/04/2564 20,289.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 471 รายการ